Категории

Business Lady Awards

За престижното отличие може да се кандидатства в следните категории:

 • Успешен мениджмънт
 • Иновативен мениджмънт
 • Ефективни публични комуникации
 • Креативни и иновативни маркетинг подходи
 • Налагане на търговска марка
 • Повишаване качеството на предлаганата услуга
 • Управление и оптимизация на процеси
 • Двигател на НПО
 • Корпоративна социална отговорност
 • Устойчиво развитие
 • Технологии и иновации
 • Човешки ресурси
 • Успешно налагане на работодателска марка
 • Start up
 • Scale up
 • Образование
 • Финанси и счетоводство
 • Застраховане
 • Фармация
 • Развитие на медицински центрове и услуги
 • Иновации в дерматологията и естетиката
 • Право
 • Предприемачество
 • Инвеститор
 • Личност – вдъхновител
 • Лидер на промяната

*Ако смятате, че отговаряте на категория, която не откривате по-горе,
моля пишете ни на
office@businesslady.eu
Image