Регламент

Business Lady Awards

 Етапи на конкурса:

  • до 25.05.2021 г. – краен срок за кандидатстване
  • на 28.05.2021 г. - обявяване на всички номинирани дами на сайта на www.businesslady.eu и Фейсбук страницата на Business Lady https://www.facebook.com/businesslady.eu/
  • на 31.05.2021 г. - обявяване на финалистите на сайта на www.businesslady.eu и Фейсбук страницата на Business Lady https://www.facebook.com/businesslady.eu/
  • на 9.06.2020 г. – Церемония по награждаване и обявяване на победителите.

 

Кой може да участва:

Участници в конкурса са жени със стратегически функции за представлявания от тях бизнес, от България или отговарящи за бизнес в България, среден и висш мениджмънт (мениджъри и директори на отдели, ръководещи ключови процеси в компанията) до най-високо управленско ниво – управители, изпълнителни директори, председатели на ръководните органи.

Всички участници ще бъдат оценявани от жури на база на информацията, подадена във въпросника за кандидата по следните критерии:

- постижения в съответната категория – носи от 2 до 5 т.
- добри управленски практики – носи от 2 до 5 т.
- препоръки от партньори, клиенти, инвеститори, мениджъри и др. – носи по 1 т. на препоръка (максимум 3 препоръки)
- принос за обществото – носи 2 т.

*Кандидатите носят отговорност за достоверността на подадената информация за кандидатстване. Журито и организаторите на конкурса не носят отговорност за достоверността на подадената от кандидатите информация.

Независимото жури е съставено от ръководството на Business Lady Club.

Жури:

Независимото жури е съставено от уважавани представители на различни бизнес сектори, членове на Business Lady Club и редакционен колектив на списание Business Lady.

Image