Такса участие

Business Lady Awards

Такси

  • Таксата за кандидатстване в Годишните награди Business Lady’22 е 1390 лв. без ДДС за всяка първа кандидатура в категория. Всяка следваща категория за вече кандидатствала дама/компания е 590 лв. без ДДС.
  • Таксата за участие в категории Двигател на НПО, Социална дейност, Корпоративна социална отговорност, Грижа за обществото, Start up е 890 лв. без ДДС.

*Всички такси следва да бъдат заплатени в рамките на 5 работни дни от подаването на кандидатурата/ите по банковата сметка на:
“Бизнес Лейди” ЕООД
*В случай че таксите не бъдат заплатени в срок, кандидатурата се анулира
Image