Image

Мила Захариева

Мила Захариева е бизнес дама, създава фирмата си Корект Консулт Партнерс , с която консултира и умело управлява процесите в сферата на маркетинга, рекламата и комуникациите на общини, държавни ведомства, както и бизнес организации. Тя е завършила специалност Маркетинг във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, в родния си град Велико Търново.

Преди да приеме предизвикателството на частния бизнес, тя успешно преминава през машината на държавната адмистрация, като обменя опит и специализира в чужбина в Института за обучение на висши държавни служители „ENA” в Париж. Мила Захариева ръководи две Дирекции в Народното  събрание - Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“, както и дирекция „Парламентарна канцелария и приемна“. Опитът й в Комисията за финансов надзор, като директор на Дирекция „Деловодство и административно обслужване” също шлифова умението й за работа в екип.

В  Министерството на земеделието и храните Мила Захариева преминава през различни дирекции в структурата на ведомството. Най-забележителен е приносът й в Дирекция “Международни отношения, връзки с обществеността и протокол”, като началник Фронт-офис на министерството. Тя работи върху внедряването на “Обслужване на едно гише”, в услуга, на хората имащи нужда от съдействие по въпроси касаещи ресорите на министерството. Съдейства в информационните кампании при стартирането, през 2007 година на „Оперативната програма за развитие на селските райони”.

За да плува така добре в сложните води на държавната администрация, й помагат магистратурите по „Публична администрация” и по “Политология, дипломация и национална сигурност“.

Подтиквайки и подкрепяйки хората си от екипа, Мила обича да цитира Желязната лейди - Маргарет Тачер:

 “Колеги, когато ви е много труден денят, погледнете някой ден, от който сте били наистина доволни в края му... Това няма да е бил ден, през който сте се шляли, без да вършите нищо. Това ще е ден, през който сте имали страшно много неща за вършене и сте ги свършили!”

Image