Image

Десислава Петева

Десислава Петева е съдружник и управител на фирмите „Европимел”ООД  и „Пимел Трейдинг” ЕООД, както и основател на „Фууд Арена” ЕООД. Дейността на компаниите е свързана с производство и търговия на храни. Пазарите, на които оперират вече 25 години, са България, Великобритания, Германия, Холандия, Гърция, Румъния и Косово. В последната инициатива, а, именно, Фууд Арена, е заложен по-различния и иновативен подход към храненето като информиран избор, емоционално преживяване и балансираща здравето ни необходимост.

Десислава Петева е завършила Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски”, София и е работила като стажант-адвокат в кантората на адв. Рени Цанова. В последствие завършва магистратура по бизнес администрация в The Leonard Stern School of Business, New York University. След завръщането си от САЩ става част от семейния бизнес, където успява да организира международната дейност и търговия. 

Image