Image

Илияна Захариева

Илияна Захариева е директор „Корпоративни комуникации” в А1. Тя отговаря
за всички комуникационни дейности на компанията, насочени към обществото и
служителите. Дирекция „Корпоративни комуникации” обединява управлението на
традиционни и дигитални медии, организацията на спонсорства и събития,
програмите за корпоративна социална отговорност и вътрешните комуникации
на А1.

Илияна Захариева има близо 20 години опит в сферата на корпоративните
комуникации, връзките с обществеността, маркетинга и рекламата.
Тя се присъединява към екипа на Мтел от Пощенска банка, където е
ръководила корпоративните комуникации на компанията в последните шест
години.
Преди да стане част от Пощенска банка през август 2007 година, госпожа
Захариева е отговаряла за рекламата и връзките с обществеността
последователно за Хеброс банк, HVB Bank Biochim и Уникредит Булбанк.
Работата си в областта на корпоративните комуникации започва в KPMG през
1999 година.

Тя има диплома от Chartered Institute of Marketing, London, London School
of Public Relations, както и магистърска степен от Факултета за нови и
класически филологии и Факултета по славянски филологии на Софийския
университет в София.
Image