Image

Лидия Шулева

Лидия Шулева е финансов и бизнес консултант с повече от 25 годишен опит. Чрез консултанската си компания Бизнес Интелект, създадена през 1991г. е работила по много проекти свързани с процеса на приватизация, финансови анализи, преструктуриране и оздравяване на предприятия.
Като изпълнителен директор на Албена Инвест Холдинг тя управлява 25 дъщерни компании от различни сектори на икономиката.
От 2001 до 2009 е Заместник Министър Председател, Министър на труда и социалната политика, Министър на икономиката, Депутат в Европейския и Българския парламенти.
Работила е като съветник на украинското правителство по въпроси свързани с асоциирането към ЕС. От 2009 г. е член на Управителния съвет на Университета на ООН, включващ в стуктурата си 16 научно-изследователски института от целия свят.
Понастоящем работи като консултант, ментор и коуч.
Чрез индивидуален и групов коучинг, тим билдинг и специлизирани семинари, Лидия Шулева помага на изпълнителни директори, членове на борд на директори или мениджърски екипи да определят стратегическите стъпки към успеха. Чрез своя уникален коучинг стил, тя може да идентифицира Вашите желания, да ви помогне за формулиране на ясни цели и тяхната реализация.
Лидия Шулева има магистърски степени по електроника и финанси, и множество специализации в страната и в чужбина. Специализира executive coaching в College of Executive Coaching USA California, The Coaching Academy London и Harvard University, Cambridge USA.
Image