Image

Юра Драганова-Владимирова

Юра Драганова е завършила Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ – град
Ямбол. Висшето си образование завършва в Икономически Университет – град
Варна, специалност „Международни икономически отношения“ /магистър/.
Владее английски, френски, руски и испански езици. Омъжена с 2 деца.

Трудовата си кариера в сферата на човешките ресурси стартира през 2003 г.
в „Рока България“ АД, където през 2004 г. е промотирана на длъжността
Мениджър „Човешки ресурси“. След близо 14 успешни години в „Рока
България“, Юра приема ново предизвикателство в професионалното си
развитие, като поема длъжността Директор „Човешки ресурси“ в „Солвей
Соди“АД – част от международната Група „Солвей“, специализирана в
производството на химически продукти. Заедно с екипа на Дирекция „Човешки
ресурси“ Юра продължава работата по важни за компанията проекти, свързани
със системата за възнаграждение, градиране на длъжностите, осигуряване на
необходимите кадри, кариерно развитие, планиране на приемствеността, както
и многобройни проекти, насочени към местните общности.
Image